Δημοσίευμα

1978 - Συνεδρίαση Ξ΄, Τρίτη 4 Απρίλη 1978 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

2244-2248

Ημερομηνία

1978