Δημοσίευμα

1978 - Συνεδρίαση ΛΒ΄, Πέμπτη 31 Αυγούστου 1978 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

4

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

972-1003

Ημερομηνία

1978