Δημοσίευμα

1978 - Οξύτατη διαμάχη στη Βουλή για την Εθν. Αντίσταση - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Μπαρτζινόπουλος, Ε.

Έντυπο

Τα Νέα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1, 13

Ημερομηνία

1978-04-05