Δημοσίευμα

1977 - Συνεδρίασις ΛΑ΄, Πέμπτη 25 Αυγούστου 1977 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Συνεδριάσεων Τμήματος Διακοπών Εργασιών της Βουλής Θέρους 1977

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1179-1198

Ημερομηνία