Δημοσίευμα

1976 - Θα τροποποιηθούν τα διατάγματα περί Εθνικής Αντιστάσεως - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Δεν θα αναγνωρισθούν ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Συντάκτης

Έντυπο

Η Καθημερινή

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

2

Ημερομηνία

1976-01-21