Δημοσίευμα

1976 - Συνεδρίαση ΡΖ΄, Παρασκευή 2 Απριλίου 1976 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

4

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

3891

Ημερομηνία

1976