Δημοσίευμα

1976 - Συνεδρίαση ΡΚΒ΄, Παρασκευή 7 Μαΐου 1976 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

5

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

4580

Ημερομηνία

1976