Δημοσίευμα

1976 - Συνεδρίαση ΠΖ΄, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 1976 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄ )

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

3043-3045

Ημερομηνία

1976