Δημοσίευμα

1976 - Συνεδρίαση ΝΗ΄, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 1976 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄ )

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

2028-2031

Ημερομηνία

1976