Δημοσίευμα

1976 - Σήμερα η συγκέντρωση για την Εθν. Αντίσταση - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τα Νέα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1, 12

Ημερομηνία

1976-10-11