Δημοσίευμα

1975 - Συνεδρίαση ΛΘ΄, Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 1975 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

901-904

Ημερομηνία

1975