Δημοσίευμα

1975 - Συνεδρίαση ΛΔ΄, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 1975 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

2028-2031

Ημερομηνία

1976