Δημοσίευμα

1974 - Δια δημοσιευθέντος Ν. Διατάγματος: Ρυθμίζονται μισθολογικά και βαθμολογικά θέματα των ΔΥ και ΝΠΔ δικαίου - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τα Νέα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

7

Ημερομηνία

1974-01-24