Δημοσίευμα

1970 - Ο χρόνος υπηρεσίας εις την Εθνικήν Αντίστασιν - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Μακεδονία

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Θεσσαλονίκη

Αριθμός σελίδας

4

Ημερομηνία

1970-01-09