Δημοσίευμα

1970 - Ειδικόν νομοθετικόν διάταγμα δια τα ηθικάς και υλικάς αμοιβάς αναγνωρισθέντων αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Καθορίζεται σύνταξις από 839 μέχρι 12.637 δραχμ.

Συντάκτης

Έντυπο

Μακεδονία

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Θεσσαλονίκη

Αριθμός σελίδας

16

Ημερομηνία

1970-01-18