Δημοσίευμα

1969 - Συντάξεις θα χοηγηθούν εις τους αγωνιστάς της εθνικής αντιστάσεως - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Ρυθμίζονται τα θέματά των - Νομοσχέδιον καθορίζει ποιοι δικαιούνται - Αι κυριώτεραι διατάξεις

Συντάκτης

Έντυπο

Μακεδονία

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Θεσσαλονίκη

Αριθμός σελίδας

1

Ημερομηνία

1969-04-27