Δημοσίευμα

1969 - Ο νόμος περί Αντιστάσεως - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Ποίαι αι βασικαί διατάξεις του - Ρυθμίζεται το συνταξιοδοτικόν

Συντάκτης

Έντυπο

Το Βήμα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

16

Ημερομηνία

1969-04-27