Δημοσίευμα

1969 - La Grèce des Colonels - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Deux ans après le coup d’ État

Συντάκτης

Friang, Brigitte

Έντυπο

Le Monde Diplomatique

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Παρίσι Γαλλίας

Αριθμός σελίδας

7-9

Ημερομηνία

1969-05-01