Δημοσίευμα

1969 - Η Εθνική Αντίστασις - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Κώνστας, Π.

Έντυπο

Νέα Πολιτεία

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

Ημερομηνία

1969-05-06