Δημοσίευμα

1968 - Οι αντιστασιακοί σύλλογοι εξουσιάζοντο από την ΕΔΑ - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τα Νέα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

8

Ημερομηνία

1968