Δημοσίευμα

1966 - Συνεδρίασις ΛΗ΄, Πέμπτη 28 Ιουλίου 1966 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής του Άρθρου 35 του Συντάγματος

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

675-696

Ημερομηνία

1966

Λέξεις κλειδιά