Δημοσίευμα

1965 - Συνεδρίασις ΝΓ΄, Δευτέρα 1 Μαρτίου 1965 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

653-677

Ημερομηνία

1965

Λέξεις κλειδιά