Δημοσίευμα

1965 - Συνεδρίασις ΙΓ΄, Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 1965 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

220

Ημερομηνία

1965

Λέξεις κλειδιά