Δημοσίευμα

1964 - Συνεδρίασις Θ΄, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 1964 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (Περίοδος Η΄ - Σύνοδος Ε΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

182-203

Ημερομηνία

1965

Λέξεις κλειδιά