Δημοσίευμα

1963 - Τα ΤΕΑ προπαγανδίζουν υπέρ της ΕΡΕ με ταινίας περιοδεύοντα την Μεσσηνίαν - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Η οργάνωσις του Γιοσμά διελύθη, δια δικαστικής αποφάσεως αλλά ο "αρχηγός" την ανασυγκροτεί επί πολιτικών βάσεων

Συντάκτης

Έντυπο

Ελευθερία

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

12

Ημερομηνία

1963-07-07