Δημοσίευμα

1963 - Συνεδρίασις ΣΤ΄, Παρασκευή 10 Μαΐου 1963 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (Περίοδος ΣΤ΄ - Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

502-532

Ημερομηνία

1963

Λέξεις κλειδιά