Δημοσίευμα

1963 - Συνεδρίασις ΠΒ΄, Παρασκευή 26 Απριλίου 1963 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

296

Ημερομηνία

1963

Λέξεις κλειδιά