Δημοσίευμα

1963 - Συνεδρίασις ΠΓ΄, Δευτέρα 29 Απριλίου 1963 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (Περίοδος Στ΄ - Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

304-327

Ημερομηνία

1963

Λέξεις κλειδιά