Δημοσίευμα

1963 - Συνεδρίασις ΟΘ΄, Πέμπτη 4 Απριλίου 1963 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (Περίοδος ΣΤ΄ - Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

191-192, 232-240

Ημερομηνία

1963

Λέξεις κλειδιά