Δημοσίευμα

1963 - Συνεδρίασις ΝΔ΄, Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 1963 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

423-444

Ημερομηνία

1963

Λέξεις κλειδιά