Δημοσίευμα

1962 - Συνεδρίασις ΚΒ΄, Πέμπτη 12 Ιουλίου 1962 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής του άρθρου 35 του Συντάγματος

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

419-445

Ημερομηνία

1963

Λέξεις κλειδιά