Δημοσίευμα

1962 - Συνεδρίασις ΚΑ΄, Τετάρτη 11 Ιουλίου 1962 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής του άρθρου 35 του Συντάγματος

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

394-418

Ημερομηνία

1963