Δημοσίευμα

1962 - Συνεδρίασις ΙΔ΄, Κυριακή 21 Ιανουαρίου 1962 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

176-214

Ημερομηνία

1962