Δημοσίευμα

1962 - Συνεδρίασις Η΄, Τρίτη 27 Νοεμβρίου 1962 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

76-77

Ημερομηνία

1963

Λέξεις κλειδιά