Δημοσίευμα

1961 - Συνεδρίασις ΡΚΕ΄, Τετάρτη 7 Ιουνίου 1961 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

716-735

Ημερομηνία

1961