Δημοσίευμα

1960 - Συνεδρίασις ΣΤ΄, Σάββατον 15 Οκτωβρίου 1960 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

100-141

Ημερομηνία

1961