Δημοσίευμα

1960 - Συνεδρίασις Ο΄, Τετάρτη 23 Μαρτίου 1960 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1587-1613

Ημερομηνία

1976

Λέξεις κλειδιά