Δημοσίευμα

1960 - Συνεδρίασις ΜΓ΄, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 1960 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

949-987

Ημερομηνία

1961