Δημοσίευμα

1960 - Συνεδρίασις ΙΖ΄, Τρίτη 19 Ιουλίου 1960 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής του Άρθρου 35 του Συντάγματος

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

245-263

Ημερομηνία

1961