Δημοσίευμα

1960 - Συνεδρίασις ΙΕ΄, Πέμπτη 14 Ιουλίου 1960 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής του Άρθρου 35 του Συντάγματος

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

208-230

Ημερομηνία

1961