Δημοσίευμα

1960 - Ήρχισεν η προεργασία δια τας αποζημιώσεις θυμάτων του Ναζισμού - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Ψαρράς, Ι.

Έντυπο

Ελευθερία

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

5

Ημερομηνία

1960-05-11