Δημοσίευμα

1959 - Συνεδρίασις ΡΛΓ΄, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 1959 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής του άρθρου 35 του Συντάγματος

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

2328-2342

Ημερομηνία

1976

Λέξεις κλειδιά