Δημοσίευμα

1958 - Συνεδρίασις ΜΖ΄, Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 1958 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος Δ΄ - Σύνοδος Γ΄

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

935-940

Ημερομηνία

1976