Δημοσίευμα

1958 - Εμπαίζει τους αγωνιστάς Αντιστάσεως η κυβέρνησις - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συγκέντρωσις εις το Αρκάδι

Συντάκτης

Έντυπο

Ελευθερία

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

6

Ημερομηνία

1959-06-03