Δημοσίευμα

1957 - Συνεδρίασις ΜΔ΄, Τρίτη 14 Ιανουαρίου 1958 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

874

Ημερομηνία

1976