Δημοσίευμα

1957 - Συνεδρίασις ΛΖ΄, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 1957 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

732-734

Ημερομηνία

1976

Λέξεις κλειδιά