Δημοσίευμα

1955 - Συνεδρίασις ΡΙΑ΄, Δευτέρα 13 Ιουνίου 1955 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

2239-2240

Ημερομηνία

1956

Λέξεις κλειδιά