Δημοσίευμα

1955 - Συνεδρίασις ΠΓ΄, Τρίτη 3 Μαΐου 1955 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1585-1588

Ημερομηνία

1956

Λέξεις κλειδιά