Δημοσίευμα

1955 - Συνεδρίασις ΝΓ΄, Τρίτη 8 Μαρτίου 1955 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

960-973

Ημερομηνία

1956

Λέξεις κλειδιά