Δημοσίευμα

1955 - Συνεδρίασις ΜΓ΄, Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 1955 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

776-789

Ημερομηνία

1956